Login
Meer weten?
Wanneer Best Year Yet
Wanneer Best Year Yet?

Best Year Yet® is een eenvoudig en krachtig concept om jaar na jaar het beste jaar tot nu toe te realiseren. Het programma stelt organisaties en individuen in staat om snel tot relevante resultaten te komen, doordat gezamenlijke doelen en vertrouwen in de haalbaarheid daarvan worden gecreĂ«erd. Dit vergroot de teamgeest en samenwerking.

Veel organisaties ervaren dat werknemers hun potentieel niet volledig benutten. Het ontbreekt ze aan focus, ze stellen onvoldoende prioriteiten of ze worden afgeleid door gebeurtenissen en activiteiten buiten het werk. Best Year Yet® pakt belemmeringen aan die er voor zorgen dat mensen zich niet volledig geven en stelt prioriteiten. Door het wegnemen van de belemmeringen bereiken werknemers wel wat ze zich ten doel stellen. Ze hebben helder voor ogen waarop ze zich moeten focussen, weten beter om te gaan met veranderingen en handelen volgens prioriteiten. Hierdoor zijn ze niet langer speelbal van de omstandigheden en hebben ze een helder beeld hoe het komend jaar er uit gaat zien. Deze helderheid zorgt voor energie, inspiratie en verantwoordelijkheidsgevoel voor de resultaten en de wijze waarop deze behaald worden.


Trigger Event

Organisaties worden soms geconfronteerd met een plotselinge (gewenste of ongewenste) “extreme” verbreding van het gat tussen de geprognosticeerde resultaten en de daadwerkelijke resultaten. Dit noemen wij een “Trigger Event”. De kettingreactie die een Trigger Event in een organisatie teweeg kan brengen vormt een gevaar voor de continuĂŻteit. Best Year Yet® is in situaties van extreme verandering een krachtige tool om deze procesmatig het hoofd te bieden en in goede banen te leiden.Het veranderen van het denken (Paradigma Shift) is hierbij essentieel. Dit gekoppeld aan het stellen van nieuw prioriteiten die passen bij een situatie waarin meer gevraagd wordt, zorgt voor een nieuwe focus waarmee de resultaten weer in lijn met elkaar gebracht kunnen worden.

Best Year Yet® wordt sinds 1990 geĂŻmplementeerd in teams bij allerlei soorten organisaties in vrijwel elke branche. Onze aanpak heeft bewezen dat deze menselijk potentieel vrijmaakt. Dit potentieel kan ingezet worden om telkens weer tot betere resultaten te komen.

Performance GapPerformance GapPerformance Gap