Login
Meer weten?
Team Programma
Best Year Yet Team Programma

De team workshop is de eerste stap in een jaar durend proces van het creëren van nieuwe niveaus van functioneren. Wat we willen bereiken middels deze workshop is het vinden van de juiste koers en motivatie voor de teamleden om resultaten te behalen die alles wat ze eerder bereikt hebben overstijgen.

Het raamwerk van deze workshop is vergelijkbaar met de individuele workshop, maar is toch essentieel verschillend, omdat het onderwerp van het geheel het team is, en niet de individuele teamleden. Het onderwerp waar de workshop op is gericht is de gehele organisatie of dat onderdeel van de organisatie waar dit team verantwoordelijk voor is.
De belangrijkste focus ligt op het verbeteren van de prestaties van het team. Het spreekt voor zich dat het team effectiever zal worden in het proces, wanneer het zijn plan realiseert.

In de workshop wordt het team door tien vragen geleid. Dit resulteert in een jaarplan van één pagina. Tijdens het gehele proces kijkt het team terug op successen en teleurstellingen uit het verleden en vertaalt deze naar doelen voor de toekomst. Ze definiëren de top tien doelen voor het komende jaar en de actiestappen die nodig zijn om de doelstellingen te behalen.


Door te leren van het verleden creëert het team een andere manier van denken. Deze manier van denken is gericht is op het behalen van successen. We noemen dit de ‘Paradigma Shift’. Door de workshop voelen de leden van het team zich ‘eigenaar’ van het plan doordat zij dit zelf hebben helpen definiëren. Er wordt gewerkt met bekrachtigende paradigma’s waarmee het team de nieuwe realiteit creëert:

 • Wij weten precies hoe succesvol te zijn
 • Wij zijn meesters in het realiseren van resultaten
 • Ons is het keer op keer toevertrouwd de zaak voor elkaar te krijgen
 • Onze medewerkers worden geïnspireerd door ons leiderschap

Programmapunten
 • Creëren van helderheid en focus om successen te behalen
 • Teamworkshop, waarbij 10 vragen worden doorlopen
 • Terugkijken en erkennen wat er vorig jaar is gebeurd
  • Zinvolle lessen hieruit definiëren
  • Een nieuwe mindset creëren die gericht is op succes
  • De top 10 doelen voor komend jaar overeenkomen
  • Het 1-pagina Best Year Yet plan maken
  • Afspreken hoe het gaat gebeuren
 • Follow-up sessies vormen de sleutel tot realisatie van het plan
  • Delen van successen van afgelopen maand
  • Evaluatie en kwantificering van elk doel
  • Toetsen van voortgang en belemmeringen in beeld brengen
  • Vaststellen doelen voor de komende maand

Om zicht te houden op de voortgang van de programma’s is de module Producing Results Online (PRO) beschikbaar. Deze online applicatie geeft middels een zogenaamd ‘Stoplicht principe’ een actueel overzicht van de stand van zaken. De informatie is toegankelijk voor deelnemers, leidinggevende en programmaleiders. Zij beschikken over een unieke inlogcode en wachtwoord. Er kunnen diverse autorisatielagen aangebracht worden waardoor de privacy van de deelnemers is gegarandeerd.

U vindt de uitleg over de module Producing Results Online (PRO) o op onze homepage.


Resultaten

Met Best Year Yet tilt u het prestatieniveau van uw team naar een hoger plan. Denk daarbij niet alleen aan het resultaat zelf maar ook aan de weg er naar toe. U leert als team effectiever om te gaan met veranderingen en te handelen op basis van prioriteiten. U bent niet langer een speelbal van de omstandigheden, maar u houdt helder voor ogen wat u bereiken wilt. U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de resultaten die u met het team wilt behalen én de wijze waarop die worden behaald:

Resultaten in de organisatie

 • Pragmatisch strategisch plan
 • Verbetering prestaties
 • Oplossen verborgen hindernissen
 • Snel en simpel te implementeren
 • Duidelijkheid over vitale issues
 • Heldere richting en prioriteitstelling
 • Komt werkelijk tot leven in alledaagse business

Resultaten in het team

 • In lijn brengen doelstellingen en prioriteiten
 • Heldere individuele verantwoordelijkheden
 • Eliminatie van blokkades van succes
 • Wederzijdse ondersteuning binnen team
 • Monitoren van eigen- en teamprestatie
 • Mobilisatie van alle kwaliteiten uit team

Resultaten in de persoonlijke prestaties

 • Groei
 • Meer mensen bereiken
 • Kwaliteit van onze dienstverlening
 • Doelen realiseren
 • Toenemende productiviteit

Resultaten in de bedrijfscultuur

 • Klant tevredenheid
 • Vertrouwen
 • Medewerkerstevredenheid
 • Arbeidssatisfactie
 • Winnende teams
 • Management ontwikkeling