Login
Meer weten?
BYY Challenges
Best Year Yet Challenges

Ons Doel is iedereen in staat te stellen om de resultaten te creëren die ze willen en nodig hebben. Onze Missie is om Best Year Yet zo snel mogelijk bij zo veel mogelijk mensen te krijgen.

We weten dat niet iedere persoon, ieder team of iedere organisatie in staat is om de Best Year Yet Programma’s te gebruiken tenzij we ze beschikbaar stellen aan hen die het zich anders niet zouden kunnen veroorloven.

Dat is de reden waarom we een pro bono programma hebben ingesteld zodat nonprofit organisaties en liefdadigheidsinstellingen of speciale projecten kostenloos gebruik kunnen maken van Best Year Yet – buiten dan de tijd, energie en het commitment om hun beste jaar ooit te hebben. We noemen dit onze challenges! Op dit moment werken we aan de volgende projecten of gaan we er binnenkort mee starten.


TEDx Amsterdam Challenge

Het eerste is TEDxYouthAmsterdam. We begeleiden het kernteam en iedere teamcaptain met zijn of haar team.

Uitgangspunt vanuit programma is dat we jongeren die met TEDxYouth@Amsterdam in aanraking komen minstens willen inspireren. Maar nog liever willen we ze iets over henzelf leren en ze tot concreet handelen inspireren vanuit een gevoel van kracht en mogelijkheden. Oftewel: dat ze het gevoel van inspiratie meteen omzetten in concreet resultaat.
Dat gaat in 3 stappen:

  1. Inspiratie (een gevoel van verrijking)
  2. Zelfinzicht (wat betekent dit voor mezelf: mijn eigen opvatting over wat ik kan en wil)
  3. Concreet handelen (vanuit eigen kracht en inspiratie een activiteit ontplooien)

BMC

De tweede challenge is de begeleiding van de leerkring Sociale Innovatie van BMC.

Einstein zei het al: “We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.” Sociale Innovatie is een verzamelnaam voor activiteiten die gericht zijn op een bepaald doel: het verbeteren van de bedrijfsprestaties en het ontplooien van talent. De activiteiten kunnen vele vormen aannemen en kent vele gebieden van gezondheidsmanagement, employability, flexibel organiseren etc… De leerkring sociale innovatie richt zich op het concretiseren en waarmaken hiervan in de praktijk.


Atma Challenge

Het derde initiatief is de begeleiding van het bestuur van de Atma Challenge.

Atma zet zich in voor de kwaliteit van onderwijs voor kansarme kinderen en jonge volwassenen in India. Visie: kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor alle kinderen.
‘Ziel van Mumbai’, dat is wat Atma Mumbai letterlijk betekent in het Hindi. Mumbai, de stad met maar liefst 18,5 miljoen zielen. Op een stuk land ter grootte van west/midden Nederland leven hier kinderen onder zeer slechte omstandigheden, maar met een hoop op een betere toekomst en een ijzeren wil om hun eigen leven te verbeteren. Dit is dan ook de drijfveer achter het initiatief Atma.
Visie
In India zijn er veel kinderen die niet de kans krijgen om naar school te gaan, en is het onderwijs dat zij krijgen over het algemeen kwalitatief onder de maat. Atma gelooft dat goed onderwijs de weg is naar een betere toekomst.