Login
Meer weten?
BYY Cascade
Best Year Yet Cascade

Best Year Yet® kan op organisatie, team en individueel niveau toegepast worden. Cascade is de op organisatie niveau gerichte toepassing. Deze organisatiebrede aanpak grijpt in op alle lagen. Elke laag kent een specifieke aanpak, gericht op de doelgroep, die naadloos aansluit op de rest van de organisatie. Door middel van maatwerkinterventies wordt de gehele organisatie gestuurd naar betere resultaten. Door een gezamenlijke betrokkenheid op de doelen in dezelfde ‘time frame’ met zeer veel betrokkenen binnen de organisatie ontstaat een soort ‘tipping point’ waardoor de gewenste organisatie transformatie onvermijdelijk is.

BYY Cascade


Eén kernteam van hoger management genereert menselijke energie dat een verandering in werking zet in de keten. Het kernteam beïnvloedt de volgende laag (link) binnen de organisatie waardoor een keten reactie ontstaat. Duidelijkheid ontstaat met duidelijke organisatiedoelen die vertaald moeten worden naar alle lagen in de organisatie. Vanuit cascade wordt de energie in de organisatie gericht, ontstaat alignement en accountability op doelen en wordt gezamenlijk resultaten geboekt. Met behulp van Producing Results Online is er een continue weergave op de top 10 doelen van de organisatie op alle lagen zichtbaar.


BYY Cascade